Hạt giống cà chua bi vàng F1 Cherry Tatyanin, gói 5 hạt

50.000

Vị trí: full sun nắng 6-8h/ ngày

cây vô hạn

Quả 25-30 gr

Mùa vụ