Hạt giống cà chua F1 Cherry Yasik (quả ngọt nhất) (gói 5 hạt), cây cao

50.000

Level

Vị ngon

Vị trí : nắng 6-8h / ngày

Chiều cao cây: vô hạn

Trọng lượng quả – 30-35 gr

Mùa vụ

Cây theo vụ

error: Content is protected !!