Hạt giống cà chua beef hữu hạn F1 Tvyaria, quả đại nhiều bột (gói 10 hạt), cây bụi

50.000

Thời vụ

error: Content is protected !!