Hạt giống cà chua beef hữu hạn F1 Tviarya, quả to nhiều bột (gói 10 hạt), cây bụi

50.000

  • Quả rất nhiều bột, vị ngọt,  ngon
  • Vị trí: nắng 6-8h ngày
  • Chiều cao cây 1.5m
  • Trọng lượng quả 250-300  gr
  • Cho kết quả tốt nhất khi trồng 3 tháng dưới 30 c, thời tiết khô hanh không mưa 
  • Mùa vụ
  • Cây theo vụ 
error: Content is protected !!