Hạt giống cà chua beef hữu hạn F1 Tvyaria, quả đại nhiều bột (gói 10 hạt), cây bụi

50.000

Level

Vị rất ngon

Vị trí: nắng 6-8h ngày

Chiều cao cây 1.5m

Trọng lượng quả 250-300  gr

Mùa vụ

Cây theo vụ 

error: Content is protected !!