Hạt Giống Cà Chua Bát Đỏ F1 Semco 18| Semco Russia| Cây Lùn, dễ trồng, gói 15 hạt, cây bụi

50.000250.000

Thời vụ

 

 

Vị trí full sun

Chiều cao: hữu hạn 1-1.2m

Quả : 100-150 gr 

error: Content is protected !!