Hạt Giống Cà Chua Bát Đỏ F1 Semco 18, Cây Lùn, dễ trồng, gói 20 hạt

50.000

  • Cây hữu hạn, kỹ thuật đơn giản, dễ trồng
  • Khả năng chịu nóng tốt, trồng được cả các miền
  • Vị trí: nắng mạnh
  • Cho kết quả tốt nhất khi trồng dưới 32 c, đêm mát, khô hanh không mưa
  • Mật độ 40*70 cm , hoặc 1 cây / chậu 40*40* 40 cm 
  • Quả nhiều bột, chùm 5-6 quả. 

 

 

 

error: Content is protected !!