THÔNG TIN LIÊN HỆ

Thôn 1, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

 Điện thoại: 0936465256

Email: nguyenthilina@mail.ru

Website: https://vuonuomlina.com