Hạt giống cà chua bi sô cô la, new version , F1 Cherry Netania , gói 5 hạt

50.000

  • Vị trí : nắng 6-8h ngày
  • Cây vô hạn
  • Qủa 40-50 gr , màu sô cô la có sọc vàng
  • Vị rất ngon
  • Cho kết quả tốt nhất khi trồng 3 tháng dưới 32 c, thời tiết khô hanh không mưa 
  • Mùa vụ
error: Content is protected !!