Hạt giống cà chua bi sô cô la, new version , F1 Cherry Netania , gói 5 hạt

50.000

Vị trí : nắng 6-8h ngày

Cây vô hạn

Qủa 40-50 kg, màu sô cô la có sọc vàng

Vị rất ngon

Mùa vụ