Hạt giống cà chua chuối đỏ F1 Semco 2005, cây bụi, gói 15 hạt

50.000

Level

Vị rất ngon

Vị trí: nắng 6-8h ngày

Chiều cao cây 1.5m

Trọng lượng quả 100-150  gr

Mùa vụ

Cây theo vụ 

error: Content is protected !!