Hạt giống cà chua chuối đỏ F1 Semco 2005, cây bụi, gói 15 hạt

50.000

Thời vụ

error: Content is protected !!