Hạt Giống Cà Chua Trái Tim F1 Semco 2010

50.000

  • Vị rất ngon
  • Vị trí: nắng 6-8h ngày
  • Cho kết quả tốt nhất  khi trồng 3 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa 
  • Chiều cao cây 1.5m
  • Trọng lượng quả 120-150  gr
  • Mùa vụ
  • Cây theo vụ 
error: Content is protected !!