Hạt Giống Cà Chua Trái Tim| Semco Russia| Gói 20 hạt

50,000

Giống cà chua cây thấp phù hợp thu đông xuân miền bắc và mùa khô miền nam

Hạt Giống Cà Chua Trái Tim| Semco Russia| Gói 20 hạt

50,000

error: Content is protected !!