Hạt giống cà chua, quả to , F1 Lá Nhung chống sương mai , cây bụi. gói 15 hạt

50.000

  • Vị rất ngon
  • Yêu cầu 3 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa 
  • Vị trí: nắng 6-8h ngày
  • Chiều cao cây 1.5m
  • Trọng lượng quả 150-200 gr
  • Mùa vụ
  • Cây theo vụ 
error: Content is protected !!