Hạt giống cà chua, quả to , lá nhung chống sương mai F1 Dalat, cây bụi. gói 15 hạt

50.000

error: Content is protected !!