Hạt giống cần tây ăn thân Malakhit (gói 0.5 gr)

30.000

Cần tây là giống ưa  lạnh sâu, vụ trồng thích hợp – chính vụ đông hoặc những vùng có nhiệt độ lạnh dưới 25 c.

Mùa  vụ: các tỉnh miền bắc ươm giống tháng 9-10

Miền nam ươm giống tháng 10-11

error: Content is protected !!