Hạt giống cần tây ăn thân Malakhit (gói 0.5 gr)

30,000

Cần tây là giống ưa  lạnh sâu, vụ trồng thích hợp – chính vụ đông hoặc những vùng có nhiệt độ lạnh dưới 25 c.

Hạt giống cần tây ăn thân Malakhit (gói 0.5 gr)

30,000

error: Content is protected !!