Hạt giống bí ngồi, tự thụ phấn F1 Maestro (gói 10 hạt)

30,000

Giống bí ngồi tự thụ phấn phù hợp vụ thu đông xuân , mát mẻ, trời khô ráo. 

Hạt giống bí ngồi, tự thụ phấn F1 Maestro (gói 10 hạt)

30,000

error: Content is protected !!