Hạt giống dưa chuột tự thụ phấn F1 Julia, giống trồng mùa đông, gói 10 hạt, 100 hạt

40.000300.000

Giống dưa  ngon nhất có tính mềm dẻo cao.

Đặc biệt có thể chịu được cường độ ánh sáng yếu và các bệnh cơ bản của trồng dưa mùa đông với các tỉnh phía bắc

Quả chùm 

error: Content is protected !!