Hạt giống xà lách La Mã romaine xanh Parma, lá giòn, gói 0.3 gr = 200 hạt

30.000

 • Thời vụ;
  • cây ưa mát , miền bắc gieo từ tháng 10- t háng 4 DL, Miền nam gieo cuối năm tháng 11-12-1 
  • Cây không kén phân bón
  • Ưa vị trí  nắng hoặc bán râm
  • khoảng cách trồng 20 cm/ cách cây 
  • Chọn quy cách mong muốn

error: Content is protected !!