Hạt giống dưa chuột tự thụ phấn, quả dài F1 Stella (gói 10 hạt),giống chịu nóng trồng hè

40,000

Hạt giống dưa chuột tự thụ phấn, quả dài F1 Stella (gói 10 hạt),giống chịu nóng trồng hè

40,000

error: Content is protected !!