Hạt giống dưa chuột tự thụ phấn, quả dài F1 Stella, giống trồng hè.

40.000

Vụ trồng:

Vị trí: nắng, full sun

Kiểu cây; vô hạn

Trọng lượng quả- dài trên 20 cm, 200 gr

error: Content is protected !!