Hạt giống dưa chuột bao tử, tự thụ phấn F1 Ivolga, gói 10 hạt

40.000

  • Giống dưa bao từ, đậu quả chùm
  • Kháng bệnh rất tốt
  • Phù hợp trồng thủy canh. Dinh dưỡng ổn định sẽ cho chùm quả 3-5 quả/ nách
  • Trồng chính vụ với khoảng nhiệt 18-30 c
  • Vị rất ngon
error: Content is protected !!