Hạt giống dưa chuột bao tử, tự thụ phấn F1 Kotor, trồng nhà lưới, tưới nhỏ giọt, gói 10 hạt, 100 hạt

40.000300.000

error: Content is protected !!