Hạt giống dưa chuột bao tử, tự thụ phấn F1 Kotor, trồng nhà lưới, tưới nhỏ giọt, gói 10 hạt, 100 hạt

40.000300.000

gói 10 hạt
gói 100 hạt
Xóa
error: Content is protected !!