Hạt giống bí ngô khổng lồ Atlant, quả đến 50 kg, (gói 10 hạt)

30.000

Bí ngô khổng lồ, thuận vụ nếu trồng thu đông xuân

error: Content is protected !!