Hạt giống bí ngô khổng lồ Atlant (gói 10 hạt)

30,000

Bí ngô khổng lồ, thuận vụ nếu trồng thu đông xuân

Hết hàng

error: Content is protected !!