Hạt giống bí ngô khổng lồ Atlant, quả đến 50 kg, (gói 10 hạt)

30.000

Điều kiện trồng 3-4 tháng 20-30c , có full nắng, hanh khô không mưa

error: Content is protected !!