Hạt giống cà chua bi đỏ, siêu trái F1 Cherry ot Yurii (gói 5 hạt), cây cao

50.000

Thời vụ

error: Content is protected !!