Hạt giống cải bó xôi Phú Điền

10.000

Cải bó xôi giàu dinh dưỡng phù hợp trồng vụ thu đông xuân, cây ưa khí hậu mát mẻ, hạt nảy mầm tốt nếu dưới 25 C. 

error: Content is protected !!