Hạt giống cà chua bi đỏ, dễ trồng, chịu nóng F1 Ira (gói 5 hạt), cây cao

50.000

Là giống cà chua bi rất khỏe, rất dễ trồng, ra quả với mọi điều kiện khí hậu

Phù hợp cho các tay trồng mới, cho những vùng nóng 

Vị trí nắng 6-8h ngày

Chiều cao cây : vô hạn

Trọng lượng quả 30-40 gr

Mùa vụ

Cây theo vụ

 

error: Content is protected !!