Hạt giống cà chua bi đỏ, dễ trồng, chịu nóng F1 Ira (gói 5 hạt), cây cao

50.000

Thời vụ

error: Content is protected !!