Hạt giống cà chua Rủ F1, Gói 5 hạt

30.000

  • Giống cà chua chùm chuỗi ngọc dài . Chùm quả dài bằng sải tay, 20 quả/ chùm, Quả cherry ăn rất ngon
  • Vị trí nắng mạnh
  • Mật độ 1 cây/ chậu 40*40*40 cm hoặc 40* 70 cm nếu trồng đất.
  • Cho kết quả tốt nhất khi trồng 3 tháng dưới 30 c, khô hanh không mưa 

error: Content is protected !!