Hạt giống cà chua chuỗi ngọc F1 Cherrykollo, cây cao, chùm quả dài| Semco Russia| Gói 5 hạt

30.000

Thời vụ

error: Content is protected !!