Hạt giống cà chua múi lùn Marmande

50.000300.000

Quả 180-200 gr, có múi rất ngon

Cây hữu hạn

Mùa vụ