Hạt giống cà chua trứng Roma, gói 15 hạt

50.000

  • Giống quả hình trứng nhiều bột , kháng héo xanh rất tốt . Tính mềm dẻo linh hoạt với từng loại khí hậu.
  • Yêu cầu 3 tháng dưới 30 c, trời khô hanh không mưa.
  • Mật độ 40*70 cm  hoặc 1 cây/ thùng 40*40*40 cm. Vị trí nắng mạnh 
  • Cây hữu hạn, lùn , dễ trồng, kỹ thuật không quá phức tạp

Mùa vụ

error: Content is protected !!