Cà chua múi cao vô hạn F1 Red Marmande (gói 5 hạt)

50.000

  • Vị rất ngon, quả có múi 
  • Vị trí: nắng 6-8h ngày
  • Chiều cao cây vô hạn
  • Trọng lượng quả 200- 250   gr
  • Cho kết quả tốt nhất khi trồng 4 tháng dưới 30 c, thời tiết khô hanh không mưa 
  • Mùa vụ
  • Cây theo vụ 
error: Content is protected !!