Cà chua múi cao vô hạn F1 Rose Marmande (gói 5 hạt)

50.000

Level

Vị rất ngon

Vị trí: nắng 6-8h ngày

Chiều cao cây vô hạn

Trọng lượng quả 200- 250   gr

Mùa vụ

Cây theo vụ 

error: Content is protected !!