Hạt giống cà chua bạch tuộc BT 200 F1 Kokhava 200, size quả đại 150-200 gr, gói 5 hạt

120.000

Điều kiện phát triển: 15-30 c, trời khô ráo, ít mưa.

Thời gian nảy mầm –  cây phủ giàn: 5 tháng, phủ 1 cây 10m2, tiếp theo nếu người trồng còn không gian thì cây tiếp tục phát triển

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: người trồng có kỹ năng qua về dinh dưỡng cà chua và phòng bệnh cho cây

ẤN VÀO QUY CÁCH  BẠN MUỐN MUA 
error: Content is protected !!