Hạt giống cà chua “Bánh Bao” F1 Khinkal

50.000

  • Cà chua ưa khí hậu mát lạnh. 
  • Miền bắc gieo từ tháng 8-9 AL
  • Miền nam gieo lúc khí hậu khô mát nhất dịp cuối năm.
  • Các vùng khác đối chiếu yêu cầu ngoại cảnh của giống: 4-5 tháng không mưa, nhiệt độ dưới 30 c để tìm khoảng thời gian thích hợp cho vùng mình 

 

error: Content is protected !!