Hạt giống dưa lê trắng F1, gói 30 hạt

30.000

  • Giống dưa lê ngắn ngày, một cây cho nhiều quả, dễ trồng
  • Vị trí nắng mạnh
  • Ưa thời tiết trên 20-25 c 

Hết hàng

error: Content is protected !!