Hạt giống hoa cúc vạn thọ Pháp mix, gói 20 hạt

20.000

  • Vạn thọ dễ trồng
  • Mùa vụ quanh năm.
  • Vị trí nắng hoặc bán râm, có thể trồng dưới tán một cây khác
  • Là “bạn” đồng hành tuyệt vời trong mọi cặp đôi xen canh phòng chống sâu bệnh.
error: Content is protected !!