Hạt giống cà chua bạch tuộc, giống quả to F1 Kokhava, cây tạo giản khủng| Semco| gói 10 hạt.

(2 đánh giá của khách hàng)

200,000

Điều kiện phát triển: 15-30 c, trời khô ráo, ít mưa.

Thời gian nảy mầm –  cây phủ giàn: 5 tháng, phủ 1 cây 10m2, tiếp theo nếu người trồng còn không gian thì cây tiếp tục phát triển

Yêu cầu kỹ thuật cơ bản: người trồng có kỹ năng qua về dinh dưỡng cà chua và phòng bệnh cho cây

Hết hàng

error: Content is protected !!