Hạt giống cà chua F1 Cherry Maksik, cây vô hạn, đốt ngắn , lùn, chịu nóng, gói 7 hạt.

50,000

Miền bắc gieo hạt 1.9 đến  tháng 2 năm sau

Miền nam gieo hạt tháng 10-11 cuối năm. 

Điều kiên trồng cà chua _ nhiệt độ dưới 30c, nắng, thoáng, trồng sân thượng 1 cây/ chậu 40*40*40 cm, trồng đất sơ đồ 40*70 cm 

Hạt giống cà chua F1 Cherry Maksik, cây vô hạn, đốt ngắn , lùn, chịu nóng, gói 7 hạt.

50,000

error: Content is protected !!