Hạt giống cà chua bi vàng F1 Cherry Liza, cây lùn , quả ngọt. Gói 5 hạt

50.000

  • Cây bụi cho quả nhiều đợt, kỹ thuật đơn giản, làm giàn thấp
  • Vị rất ngon
  • Vị trí: nắng 6-8h ngày
  • Chiều cao cây 1.5m
  • Trọng lượng quả 35-40 gr
  • Mùa vụ
  • Cây theo vụ 
error: Content is protected !!