Hạt giống cà chua bi vàng F1 Cherriy Liza, cây bán vô hạn, quả ngọt, chịu nóng. Gói 7 hạt

(6 đánh giá của khách hàng)

50,000

Hạt giống cà chua bi vàng F1 Cherriy Liza, cây bán vô hạn, quả ngọt, chịu nóng. Gói 7 hạt

50,000

error: Content is protected !!