Hạt giống cà chua bi vàng F1 Cherriy Liza, cây lùn , quả ngọt. Gói 5 hạt

50.000

error: Content is protected !!