Hạt giống dưa lê da báo Kim Tiền Báo F1, gói 10 hạt

30.000

Là giống dưa quả nhỏ, dễ đậu trái, một cây cho nhiều quả. Ưa thời tiết nắng nóng, trên 20 c.

error: Content is protected !!