Hạt giống gang chuối thơm F1

30.000

Giống dưa bở quả nhỏ dễ trồng.

Ưa khí hậu nắng nóng trên 20 c, có nắng

Miền bắc trồng tháng 3- tháng 9 DL, miền Nam trồng quanh năm

 

error: Content is protected !!