Hạt giống dưa lê vàng Bát Phương Hồng F1, gói 10 hạt

30.000

Dưa lê vàng ưa nắng nóng, miền bắc trồng từ tháng 3- tháng 9 DL, miền nam trồng quanh  năm

error: Content is protected !!