Hạt giống dưa lưới xanh quả dài DV F1 , gói 10 hạt

30.000

  • Điều kiện trồng
  • Khí hậu nóng có nắng
  • Miền bắc gieo hạt từ tháng 3- tháng 9
  • Miền nam trồng quanh năm.
  • Có thể trồng bầu tưới nhỏ giọt hoặc trồng đất với dinh dưỡng tốt. 
error: Content is protected !!