Hạt giống dưa lê ánh sao vàng F1 Festival Orange , gói 10 hạt

50.000

  • Ưa khí hậu nóng 25-30c
  • Vị trí trồng có nắng mạnh 6-8h/ ngày
  • Thuộc dòng dưa quả to 1 cây/ quả
error: Content is protected !!