Hạt giống cải rocket lưỡi rồng (DRAGON’S TONGUE), gói 0.1 gr = 2000 hạt

30.000

Vụ trồng quanh năm

Cây có vị hăng hạnh nhân

Cây 25-60 cm

 

error: Content is protected !!