Hạt Giống Bầu Đài Loan |gói 10 hạt

30,000

Giống bầu trồng mùa hè với các tỉnh miền bắc và quanh năm với các tỉnh miền nam.

Hạt Giống Bầu Đài Loan |gói 10 hạt

30,000

error: Content is protected !!