Hạt giống mướp đắng táo (khổ qua táo) – quả size to 500-800 gr F1 Tân Kim Tú, gói 5 hạt

50.000

Mướp đắng ưa thời tiết nóng , nhiều nắng, cây leo giàn.

Thích hợp mùa xuân hè thu miền bắc và trồng quanh năm với miền nam

error: Content is protected !!