Hạt giống khổ qua xanh đậm F1 (mướp đắng xanh đậm ), gói 5 hạt

30.000

  • Mướp đắng trồng mùa nóng yêu cầu nền nhiệt trên 25 c
  • 1 cây/ thùng xốp hoặc 70*70 cm , vị trí nắng nhất 
error: Content is protected !!