Hạt giống dưa chuột thụ phấn ong F1 Semcross, cây bụi, trồng ngoài trời, dễ trồng

30.000300.000

  • Giống dưa bao tử dễ trồng
  • Khả năng ra quả cao
  • Phù hợp khoảng nhiệt 20-32 c

 

error: Content is protected !!