Hạt giống dưa chuột kiếm F1 Alligator, thụ phấn ong . gói 10 hạt

30.000

Quả dài, ăn giòn

Thích hợp khoảng nhiệt 18-32 c có nắng 

error: Content is protected !!