Hạt Giống Cải Xoăn Kale Xanh Darkibor Bejo, gói 15 hạt

30.000

Giống cải xoăn kale bổ dưỡng , phù hợp trồng thu đông xuân miền Nam và Bắc.

Thời vụ trồng

error: Content is protected !!