Hạt giống cải ngọt cọng xanh- Hạt giống Phú Điền

10.000

  • Giống phổ thông dễ trồng
  • Trồng quanh năm
  • Không kén phân bón 
error: Content is protected !!