Hạt giống bí ngô mini Nhật, gói 5 hạt

40.000

Bí ngô mini Nhật quả 100-200 gr , phù hợp nhà phố, quả bé không tạp áp lực dinh dưỡng cây trồng

Miền nam trồng quanh năm

Miền bắc trồng gần như các tháng quanh năm chỉ lưu ý trừ các thangs lạnh nhất : 12,1,2

error: Content is protected !!