Hạt Giống Bí Bơ Novinka- Butternut Squash | gói 15 h

(1 đánh giá của khách hàng)

30,000

Giống bí bơ ruột nhỏ, nhiều cùi , rất ngọt. khangs bệnh khủng. Trồng quanh năm, Thuận vụ nếu trồng thu đông xuân

Hạt Giống Bí Bơ Novinka- Butternut Squash | gói 15 h

30,000

error: Content is protected !!