Hạt Giống Bí Bơ đậu phộng Novinka- Butternut Squash | gói 15 h

30.000

Giống bí bơ ruột nhỏ, nhiều cùi , rất ngọt. khangs bệnh khủng. 

Vị trí full sun 6-8h nắng/ ngày

Cây leo giàn

Quả 1-1.5 kg

Mùa vụ : miền bắc vụ xuân hè thu- tháng 2- tháng 11

Miền nam trồng quanh  năm

error: Content is protected !!