Hạt Giống Bí Bơ Novinka- Butternut Squash | gói 15 h

30.000

Giống bí bơ ruột nhỏ, nhiều cùi , rất ngọt. khangs bệnh khủng. Trồng quanh năm, Thuận vụ nếu trồng thu đông xuân

error: Content is protected !!