Hạt Giống Bắp Cải Trái Tim F1 Phú Điền

20.000

Mùa vụ

Là cây ưa lạnh nên phù hợp trồng miền bắc vụ thu đông xuân gieo từ tháng 8-9 AL, miền nam trồng cuối năm. 

error: Content is protected !!