Hạt giống ngô ngũ sắc F1 Mini 316 (ngô nếp)

40.000

Ngô trồng quanh  năm phù hợp mọi vùng miền 

error: Content is protected !!