Hạt Giống Dưa Sọc F1 Festival White, Nhật Gói 5 hạt

50.000

Ưa thời tiết nắng nóng có nắng trên 20-25 c

Là dòng dưa lê quả to, Mẫu quả hot thị trường, phẩm chất quả xuất sắc

error: Content is protected !!