Hạt Giống Cà Chua Minhon Cam, cây siêu lùn, Gói 15 hạt

30.000

Cà chua siêu lùn , quả bi màu cam , trồng vụ thu đông xuân, thích hợp với các cháu nhỏ và ban công ít nắng 

Thời vụ

error: Content is protected !!