Hạt Giống Cà Chua Minhon Cam, cây siêu lùn| Semco Russia| Gói 20 hạt

30,000

Cà chua siêu lùn , quả bi màu cam , trồng vụ thu đông xuân, thích hợp với các cháu nhỏ và ban công ít nắng 

Thời vụ

Hạt Giống Cà Chua Minhon Cam, cây siêu lùn| Semco Russia| Gói 20 hạt

30,000

error: Content is protected !!