Hạt Giống Thì là Tứ Quý| Phú Điền| Gói 20 gr

15,000

Giống thì là cho năng suất lá cao, trồng quanh năm, thủy canh thổ canh đều được. 

Hạt Giống Thì là Tứ Quý| Phú Điền| Gói 20 gr

15,000

error: Content is protected !!