как выращивать папая из семян

Đu đủ là cây ưa nóng, thời điểm thích hợp  ươm trồng nhất là vào mùa xuân, cây cho quả đầu tiên sau 6-9 tháng gieo trồng Giống đu đủ  nên trồng vườn, cây cách cây 2m, đất trồng cao thoát nước. Vị trí trồng nắng . Nếu trồng chỗ râm mát cây sẽ vóng và cao hơn so với tiêu chuẩn giống  Cây kháng bệnh tốt, không kén phân bón. Bón phân bò định kỳ 15-30 ngày/ lần Đu đủ rất hay bị rệp sáp, dùng Movento theo hướng dẫn sau bao bì  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!